זלמן וינטר נפל במעין ברוך 1947 ואורי טאובס-טל גרעין מיסדי קבוצת גזר 1945

קבוצת גזר תמוז 1945

קבוצת גזר 1945

קבוצת חניכי גורדוניה מבקרים בגזר בהדרכתו של אורי טל