החינוך הבלתי פורמלי חברתי קהילתי

חברת הילדים בקיבוץ הנה מסגרת חברתית לחינוך חברתי המיועדת לבני הקיבוץ ולמצטרפים אליה מחוץ לקיבוץ
מסגרת זו מאפשרת להתנסות בחיי חברה מאורגנים, בעלי משמעות ותוכן ברורים המתאימים לגילם, וכן מחזקת את הקשר אל הקהילה והקיבוץ.
חברת הילדים מהווה עבור הילד מרכז הזדהות והשתייכות חברתית, בו הוא עובר תהליכים של התנסות חברתית ותרבותית. (סוציאליזציה)
הפעילות בחברת הילדים משלבת בין הצרכים הרגשיים והקוגניטיביים ונותנת מענה לצרכים חברתיים התפתחותיים.

 

במערכת החינוך הבלתי פורמאלית שלושה שכבות גיל

שכבת א 'ג' כוכבים  פעילות לילדים בימים א' – ה'   

מסיום יום הלימודים בבית הספר עד לשעה 1600.

שכבת ד' ו' שביט מסיום הלימודים עד השעה 16:00

וכמו כן מתקיימת פעילות ענפה בחופשות החגים ובחופש הגדול 

שכבת ז' – י"ב מתכנסת במועדון הנעורים  הכוללת מפגש חברתי 3 פעמים בשבוע
וכמו כן  פעילות מגוונת בחופשים ובחופש הגדול

תנועת הנוער בני המושבים –

אנו מעודדים את הצטרפות בני  הנוער לתנועת הנוער ורואים חשיבות גדולה בטיפוח  מדריכים צעירים כתרומה משמעותית חשובה בחינוך ילדנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכבת ד' ו' שביט מסיום הלימודים עד השעה 16:00

וכמו כן מתקיימת פעילות ענפה בחופשות החגים ובחופש הגדול

שכבת ז' – י"ב מתכנסת במועדון הנעורים  הכוללת מפגש חברתי 3 פעמים בשבוע

וכמו כן  פעילות מגוונת בחופשים ובחופש הגדול

- תנועת הנוער בני המושבים

אנו מעודדים את הצטרפות בני הנוער לתנועת הנוער ורואים חשיבות גדולה בטיפוח מדריכים צעירים כתרומה משמעותית חשובה בחינוך ילדנ