חומר רקע לאסיפה מס' 08-08

מבוא לעקרונות קליטה

 

 לאחר מספר דיונים בועדת קליטה, גובשו הקריטריונים להלן. לאחר קבלת אישור הנהלת הקהילה והמנהלת נשלחו העקרונות לעו"ד הקיבוץ אשר תרגם אותם למסמך משפטי. באסיפה הקרובה נצביע על הנוסח המשפטי.

תודה רבה לחברי ועדת קליטה על ההשקעה ממרצם ומזמנם לנושא.

 שלב א'

מנהלת הקליטה מאפשרת לנו קליטה של 5 משפחות תושבים ו- 3 משפחות בנים בלבד בשל מספר המבנים שיופרשו מסך הדירות להשכרה.

 סדר העדיפות לקליטה בבתים הקיימים הינו:

 1. בנים בוגרים שכבר נמצאים בגזר.
 2. תושבים.
 3. היה ולא ימצאו מתאימים, תהיה אפשרות לקליטה מבחוץ.

 לוח זמנים: שלב א' עד סוף דצמבר - גמר מיונים ל- 5 משפחות תושבים ו- 3 משפחות בנים.

 שלב ב'

במקרה ויהיו יותר מ- 5 משפחות תושבים אותם נהיה מעוניינים לקלוט, תינתן להם האפשרות להשאר בקיבוץ בשכירות עד שלב ב'.

 קריטריונים לקליטה לחברות:

 1. משפחות המעוניינות להשאר בבתים הקיימים כבית קבע
 2. פנסיה
 3. רישום פלילי
 4. עדיפות לשירות לאומי כלשהו
 5. רמת הכנסה מינימלית – מעל רשת הבטחון עליה יחליט הקיבוץ (+30% מעל הרשת הקיימת בכל עת)
 6. בריאות
 7. לאום
 8. מצב משפחתי
 9. אבחונים

לשלב א' :

 1. חובת שהות בגזר לפני קליטה או תקופת שכירות
 2. התנהגות בזמן השכירות, כולל מוסר תשלומים
 3. התרשמות אישית
 4. יש לציין שלאחר שלב א' (קליטת 8 המשפחות) יתווסף קריטריון נוסף של גיל בין 30-45.

 פירוט הקריטריונים:

 השארות בבתים הקיימים תחייב תשלום עבור השמאות ועל התשתיות הקיימות. זה בנוסף לדמי קליטה בסך 40,000 ₪ צמודים למדד ונכון לפי יום קבלת ההחלטה בקלפי, אשר יהוו קריטריון כספי התחלתי.

דמי קליטה על פי תפיסתנו ישמר לטובת הקהילה על פי  החלטות הקהילה. כל הכספים האלו ישולמו לאחר תהליך הקבלה לחברות.

 1. פנסיהאין לקלוט ,בצורה מפורשת ללא פשרות, משפחות או יחידים ללא צבירה פנסיונית מוכחת. הפנסיה הצבורה של הנקלטים תהיה על פי שכר המינימום.

 רישום פלילי

אנו נבקש מהמשפחות רישום פלילי מהמשטרה על מנת לבדוק הרשעות/עבירות/תיקים.

 חובת שירות לאומי כלשהו

חשבנו שיש לבקש מינימום של שירות לאומי כלשהו.

 1. רמת הכנסה

לא תקלט משפחה שהכנסתה מתחת לרשת הבטחון עליה יחליט הקיבוץ.

      * מצ"ב טבלת רשת בטחון מעודכנת.

 

מעמד

גובה רשת הבטחון

      זוג (נשואים וגם מי שמקיימים משק בית משותף)

5000₪

     יחיד (רווק, גרוש, אלמן, פרוד - ללא בת זוג ללא ילדים)

2800₪

תוספת לרשת בטחון בגין ילד (עד סיום הלימודים בתיכון או גיל 18 המאוחר מהשניים(

900 ₪

 

 

רשת בטחון יחיד – שכר מינימום פחות 10%

                   רשת בטחון זוג – שכר מינימום X 2 פחות 20%

            רשת בטחון לילד – עפ"י חוברת השינוי

  בריאות

הצהרת בריאות: יש לצרף דף הכולל פירוט מחלות והצהרה חתומה מרופא משפחה בעיקר בדיקת מחלות כרוניות ונפשיות.

 1. לאום/אזרחות

אפשרי לקלוט כל משפחה על פי החוק. מי שאין לו אזרחות ישראלית או שהוא תושב קבע – לא יכול להתקבל לאגודה שיתופית.

 מצב משפחתי

עדיפות למשפחות עם ילדים.

 1. גיל

לאחר בדיקת מצב הגילאים בגזר ניתן לראות שהגילאים החסרים הם בעיקר בטווח הגילאים    30-45 לכן המלצתנו ליישם קריטריון זה החל משלב ב'.

 1. שהות חובה בגזר לפני קליטהבשלב א' בלבד

בשלב א' לא נקלוט משפחות מבחוץ אלא אם כן לא ימצאו משפחות מתאימות לקליטה מקרב המשפחות המתגוררות בגזר. בכל מקרה המשפחות הנקלטות לשלב א' יאלצו לשהות בגזר כשנה בשכירות לפני קבלתם לחברות.

 1. התנהגות

תבדק התנהגות המשפחות בזמן השכירות גם בצד הקהילתי וגם בנושא מוסר התשלומים.

 1. התרשמות אישית

התרשמות אישית של חברי הועדה מהמשפחות.

 1. אבחונים

כל המשפחות, גם בשלב א' ולאחר מכן בשלב ב', יעברו אבחונים במכון אבחון מוכר שיבחר ע"י ועדת ועדת קליטה מתוך שניים: כיוונים נוספים – צרעה או חברת קינן שפי שאיתה עובדת התנועה הקיבוצית (נבחרה חברת קינן שפי).

 

 

                                                                    

 

עדכון אחרון ( חמישי, 11 דצמבר 2008 08:46 )